‘Modspiller til medspiller’ Foredrag, kurser og workshop

Gennem konkrete værktøjer ønsker DuraniA at bidrage til et bedre samarbejde mellem borgere med anden etnisk baggrund og folkeskoler, jobcentre og sundhedsvæsnet.

Vores konsulenter & rådgivere

sidder klar til at yde en kvalitetsindsats for Deres organisation. Vi gør vores bedste for at sikre Dem gode resultater og en sikker beslutningsgrundlag. Vi er eksperter i samtlige processer af såvel kvantitative som kvalitative analyser, evalueringer og rådgivning.

DuraniA tilbyder

DuraniA.dk-LinkedIn-2-nov-2017.jpg

DuraniA vil med glæde finde en kvalificeret løsning på Deres opgave. Kontakt os i dag.

Durani Ahmad

Adm. Direktør
skoler-tilbydes.jpg

DuraniA vil med glæde finde en kvalificeret løsning på Deres opgave. Kontakt os i dag.

SKOLER

Samspillet ml. skolen og forældre
kommuner-durania.jpg

DuraniA vil med glæde finde en kvalificeret løsning på Deres opgave. Kontakt os i dag.

JOBCENTRE

Samspillet ml. kommunen og borgere
duraniA-sundhedsvæsnet-jan-2018.jpg

DuraniA vil med glæde finde en kvalificeret løsning på Deres opgave. Kontakt os i dag.

HOSPITALER

Samspillet ml. hospitalet og patienter

Hvad vores samarbejdspartnere siger

 • ”Durani A. var ansvarlig for udvælgelse og indsamling af data samt den statistiske bearbejdning af udvalgte data. På baggrund af foretagne analyser udarbejdede Ahmad en rapport.”
  Line Himmelstrup
  Juridisk chef - ABF-REP.DK
 • “Durani A. har løbende udført analyser med relevans for arbejdsprocesser i sekretariatet, og til brug for artikler i medlemsblandet, ABFnyt… Durani A. har særlig interesse for den analytiske metode, og har inden for dette felt tilført sekretariatet meget ny viden.”
  Line Himmelstrup
  Juridisk chef - ABF-REP.DK
 • ”Durani A. havde ansvaret for systematisk opsamling af materiale for det store antal projekter. Han havde endvidere ansvaret for økonomistyringen af metodeudviklingspuljen under BIF og lavede systematisk opsamling på de evalueringer, som projekterne havde sendt ind som afslutning på deres projektperioder.”
  Kontoret for politik - BIF
  Københavns kommune
 • ”Durani A. har arbejdet med store datamængder, og bidraget med sine kompetencer inden for databehandling og analyse, herunder ved hjælp af brug software-programmerne Excel og SPSS.”
  Kontoret for integration - BIF
  Købehavns kommune
 • ”Durani A. evner at fastholde systematik og overblik i et projekts mange, forskelligartede faser.”
  Gitte L. - Antropolog
  Kulturcentret Assistens
 • ”Vi har oplevet Durani A. som en stabil ansat og en vellidt kollega.”
  Durmus B.
  Skoleleder - spsnet.dk
 • “Durani A. har hævet niveauet på vores arbejdsplads samt bidraget med brugbare tiltag ifm. hans virke som forandringsleder i vores organisation.”
  Khatib M.
  Skoleleder - iqraskole.dk

Seneste nyt

Phone: +45 313 113 79
Email: info@durania.dk
Vester Farimagsgade 1
1501 Copenhagen
Minimum 6 characters

boghandel_13